Let op: Maximaal 30 aanmeldingen per nascholing, géén walk-in meer!

Onze nascholingen gaan door, echter wij moeten tijdens de nascholingen een afstand van 1.5m. waarborgen. Om dit te kunnen garanderen, zijn er maximaal 30 plekken beschikbaar per nascholing. Daarnaast is het ook niet meer mogelijk om zonder aanmelding deel te nemen aan een nascholing! Wij danken u voor uw begrip.

WDH bij Coöperatie Zorggroep West-Brabant

Vanaf 1 Januari 2020 maakt WDH Bergen op Zoom, Roosendaal e.o. deel uit van De Coöperatie Zorggroep West-Brabant U.A. Hiermee verandert o.a. ons rekeningnummer.

Over ons

Het doel van Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen, omgeving Bergen op Zoom en Roosendaal.
is het bevorderen van de kennis van regionale huisartsen, zodat de zorgverlening in de omgeving Bergen op Zoom en Roosendaal bevorderd wordt. Om dat doel te realiseren organiseert de WDH nascholingen voor huisartsen.

Om uzelf voor een nascholing in te schrijven gaat u naar de pagina ‘Nascholingsagenda’ en klikt u op de naam van desbetreffende nascholing.

Bij opmerkingen of klachten met betrekking tot het nascholingsprogramma van de WDH kunt u zich richten tot het bestuur via de pagina Contact. U krijgt binnen enkele dagen een reactie (behoudens tijdens vakantieperiodes). Mocht uw klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, kunt u zich wenden tot een onafhankelijke derde partij, te weten de Kring, voor bemiddeling.

Sponsoren

Na vele jaren van plezierig samenwerken met sponsoren heeft de WDH met ingang van 2019 geen financiering meer van de farmaceutische industrie.