Over ons

Het doel van Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen, omgeving Bergen op Zoom en Roosendaal.
is het bevorderen van de kennis van regionale huisartsen, zodat de zorgverlening in de omgeving Bergen op Zoom en Roosendaal bevorderd wordt. Om dat doel te realiseren organiseert de WDH nascholingen voor huisartsen.

Om uzelf voor een nascholing in te schrijven gaat u naar de pagina ‘Nascholingsagenda’ en klikt u op de naam van desbetreffende nascholing.

Bij opmerkingen of klachten met betrekking tot het nascholingsprogramma van de WDH kunt u zich richten tot het bestuur via de pagina Contact. U krijgt binnen enkele dagen een reactie (behoudens tijdens vakantieperiodes). Mocht uw klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, kunt u zich wenden tot een onafhankelijke derde partij, te weten de Kring, voor bemiddeling.

Sponsoren

 gsk53-300x102 BI logo blauw 4C colour_72dpi_1075x1024px_E  Teva Nederland logo new

De sponsorende farmaceutische bedrijven hebben op geen enkele manier invloed op de inhoud van de geboden nascholingen. Alle partijen onderschrijven nadrukkelijk de uitgangspunten en de inhoud van de Gedragscode Geneesmiddelen Reclame van de Stichting Code Geneesmiddelen Reclame.